500 Tahun Kejatuhan Empayar Melayu Islam Melaka

Fahami sejarah supaya kita tidak mengulangi kesilapan silam. Bangsa Melayu telah berjaya membina tamadun dan peradaban yang hebat tetapi semua itu dihancurkan oleh penjajah, lalu mereka menjaja bahawa Melayu adalah bangsa yang mundur dan pemalas.

Melayu bukan bangsa yang pemalas, bukan bangsa yang mundur. Nenek moyang kita telah membina peradaban yang hebat dan disegani oleh bangsa Eropah sebelum Empayar Melaka dijatuhkan disebabkan pengkhianatan dari dalam. Ayuh, bangunkan semula peradaban dan tamadun Melayu yang hebat.

Berkaitan:
Menjejaki Perjalanan Bangsa Melayu & Asal-Usulnya
Sejarah Melayu Yang Hilang
The History of the Malay Archipelago

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply