Seni Keris Melayu

Prof. Dr. Abdul Mua’ti berkongsi cerita mengenai seni keris Melayu. Menarik dan saya belajar beberapa perkara baru mengenai keris. Pastikan anda tonton ketiga-tiga video.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply